Annemiek Vonk

Kracht Acht

Paulus Potterlaan 17
IJsselstein

BIOGRAFIE

Ondernemers moeten continu in beweging zijn om tijdig te anticiperen op allerlei ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op hun onderneming. Met inzicht als basis begeleidt Annemiek Vonk van Kracht Acht ondernemingen en organisaties in het MKB bij dit proces alsmede het realiseren van duurzame groei. Daarbij werk ik samen met de onderneming aan waarde creatie: niet alleen de bedrijfseconomische waarde, alhoewel dit voor de continuïteit van groot belang is, maar ook de maatschappelijke waarde!

Voor het creëren van waarde en duurzame groei zijn de volgende vragen belangrijk:
Hoe weet je of de stappen die je hebt genomen in verband staan met de resultaten die je ziet?
Op welke punten moet je bijstellen of veranderen?
En hoe weet je zeker dat je de juiste lessen trekt uit verandering?

Elk businessplan is gebaseerd op een model, heeft aannames over hoe succes eruit ziet in de toekomst en gaat uit van bepaalde waardestuwers (factoren die de waarde van een onderneming kunnen laten groeien en die de ondernemer zelf kan beïnvloeden). Annemiek Vonk helpt ondernemingen bij het verkrijgen of verbeteren van inzicht in hun waardestuwers en benodigde informatie voor strategische besluitvorming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische en visuele modellen om groei inzichtelijk te maken en te bewaken.

ADVIES-SKILLS

Ik heb 25 jaar ervaring als adviseur in het MKB en ben afgestudeerd als accountant en register valuator (waarderingsdeskundige). Mijn expertise ligt op het gebied van businessplanning (innovatie, strategie en financiering), financiële- en waardeanalyses (historische informatie maar vooral ook toekomstgerichte scenario’s), stroomlijnen van processen (meten & monitoren van effectiviteit en efficiency) en bedrijfsoverdracht (koop, verkoop, fusie e.d.). Ik hecht veel waarde aan een open en eerlijke communicatie en mijn aanpak is inzichtelijk, creatief en praktisch ingesteld.

Een aantal jaar geleden ben ik in contact gekomen met de UOA en sindsdien ook betrokken, onder andere als werkplaatsadviseur. Ik vind het belangrijk maar vooral ook heel leuk om een bijdrage te kunnen leveren waarbij ik mijn eigen expertise, kennis en ervaring kan inbrengen.

Terug naar boven