Pieter Nap

Pachter Beheer B.V.

Pachter 44
3834 CE Leusden

BIOGRAFIE

Ik ben circa 40 jaar werkzaam geweest in de bancaire wereld, waarvan 35 jaar in management/ directiefuncties bij Rabobank. Ik genoot van de interessante contacten met ervaren en startende ondernemers. Soms waren zij succesvol, soms minder en zoekend naar succes in hun business. Succes en tegenspoed liggen vaak dicht bij elkaar en dan helpt het als je kunt klankborden met een ander. Soms is weinig nodig om de weg naar succes te vinden. Een andere werkwijze, focus, loslaten van zaken, vooral leiding geven.

Ik ben bedrijfskundige, daarnaast geschoold in bancaire wereld. Specifiek management, control, financiering en consultancy. De laatste 5 jaar coachte/begeleidde ik directieteams van Lokale Banken. Daarvoor was ik directeur bij een drietal Rabobanken.

In 2012, na pensionering, wilde ik mijzelf dienstbaar maken voor onder meer ondernemers. Dit vanwege mijn bewondering voor deze groep. Een klankbord zijn, sparren, confronteren en uitdagen.

Vanuit Pachter Beheer doe ik bedrijfsadvies, (interim-) management en deelnemingen/beleggingen

COACHING-SKILLS

Zakelijk en nuchter kijkend naar de business. Ondernemers helpen bij aanscherping van hun leiderschap, het delegatieproces, ondernemingsstructuur, business control, leiderschap, organisatie-evenwicht. Kracht is ook het uitdagen van ondernemers m.b.t. Visie, Strategie en Beleid voor korte en middellange termijn.

Terug naar boven