Participantgegevens:

Gemeente Amersfoort

Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

BEDRIJFSINFORMATIE

Het gemeentebestuur van Amersfoort werkt met visie en ambitie aan de toekomst van de stad en regio. Dat doen we door met nieuwe ambities en bijbehorende energie uitvoering geven aan het gemeentelijk beleid. Daarnaast werken we samen met onze partners aan een sterke regio zodat het hierĀ in de toekomst ook goed wonen en werken is. Voor iedere inwoner van Amersfoort moet het prettig zijn om in onze stad te wonen. Het zijn immers de inwoners die Amersfoort maken en niet de bakstenen. Nu en in de komende jaren werken wij voortvarend verder aan de binnenstedelijke vernieuwing, een proces dat gericht is op het verbeteren van buurten en wijken. Sociale samenhang, veiligheid, genoeg groen in de wijken en rondom de stad en goede voorzieningen voor jong en oud zijn cruciaal voor een goed woon- en leefmilieu. Goed onderwijs vinden wij van groot belang. Zonder andere groepen tekort te doen, vraagt de jeugd om onze speciale aandacht. Goede initiatieven voor en door onze jeugd ondersteunen wij van harte. Het bedrijfsleven moet ook kunnen bloeien in Amersfoort, ook om werk en stageplaatsen voor Amersfoorters te kunnen bieden. Passende ontwikkelingsmogelijkheden, een goede bereikbaarheid en een stimulerend ondernemingsklimaat zijn voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat. Als stad willen wij een goede gastheer voor het bedrijfsleven zijn: wij willen ondernemers en bedrijven niet alleen welkom heten, maar ook faciliteren.

PARTICIPANT AAN HET WOORD

Binnenkort meer info.

Terug naar boven