Participantgegevens:

Gemeente Utrecht
Afd. Bouwen, Wonen en Ondernemen

Rachmaninoff-plantsoen 61
Utrecht

BEDRIJFSINFORMATIE

Gemeente Utrecht streeft naar een duurzame economische ontwikkeling van de stad. Ondernemers en bedrijven zijn hiervoor heel belangrijk: zij zorgen voor werk en inkomen voor de Utrechters. De gemeente wil de bedrijvigheid dan ook zoveel mogelijk de ruimte geven. Utrecht profileert zich als stad van kennis en cultuur. Het College heeft een fonds van € 10 miljoen ingesteld om een impuls te geven aan de lokale economie. De focus ligt daarbij op het realiseren van extra bedrijfsverzamelgebouwen voor startende, kleinschalige en innovatieve bedrijven; het ondersteunen van startende, kleinschalige en innovatieve bedrijven; het faciliteren en acquisitie van nieuwe kantoren en bedrijven en het geven van een impuls aan het toerisme in de stad. De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen is hét aanspreekpunt voor de ondernemer met als doel u wegwijs te maken in procedures zoals bestemmingsplan, milieuvergunning, drank- en horecavergunning. Procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij de start of uitbreiding van uw onderneming in de gemeente Utrecht.

PARTICIPANT AAN HET WOORD

“De Gemeente Utrecht wil MKB-ondernemerschap stimuleren en daarom ondersteunen wij de UOA van harte! De UOA levert een belangrijke bijdrage door kennis en ervaring van grotere gevestigde bedrijven te koppelen aan startende en groeiende bedrijven. Door initiatieven als de UOA biedt de gemeente Utrecht een goed vestigingsklimaat, waarin startende en groeiende bedrijven zich optimaal kunnen ontwikkelen en waardoor de werkgelegenheid toeneemt.”
Bob van Dijck, Gemeente Utrecht

Terug naar boven