GROOT HELPT KLEIN

In Nederland is er veel aandacht voor sporttalent, echter nauwelijks voor ondernemerstalent. Stichting UOA is van mening dat dit net zoveel aandacht verdient! Meer dan de helft van de startende ondernemers stopt binnen 5 jaar. Veel andere ondernemingen groeien niet door. Sinds 2005 hebben wij ons als ideële stichting ingezet voor een sterker MKB, met een betere benutting van het groeipotentieel. Dit deden we door actuele programma’s te ontwikkelen, voor elke ondernemersfase apart, die bestonden uit workshops in groepsverband, coachgesprekken en netwerkbijeenkomsten. Ondernemers Academie UOA droeg bij aan succesvol ondernemerschap door partijen bij elkaar te brengen voor het delen van kennis en vaardigheden onder het mom ‘groot helpt klein’. Onze programma’s daagden deelnemers uit om kritisch na te denken over alle aspecten van het ondernemen en deze direct in de praktijk toe te passen. In 2019 wordt de UOA opgeheven. Het doel van Ondernemers Academie UOA was:

Het afvalpercentage van starters te reduceren

Ondernemers te steunen in hun groei en ontwikkeling

Creëren van landelijk economische groei & werkgelegenheid

Ons gehele netwerk te verbinden en te inspireren

HET BESTUUR

Als stichting wordt de UOA geleid door een algemeen en dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), welke momenteel gevormd wordt door:

Henk Beekers

Voorzitter

Richard Kraan

Penningmeester

Steef Klop

Secretaris

Inge Blauw

Bestuurslid

Arie Brienen

Bestuurslid

Adri van der Wind

Bestuurslid

HET TEAM

Onze Ondernemers Academie wordt dagelijks gerund door een gedreven en ambitieus team:

Björn Six

Linda de Rooij

Bente van der Bijl

RAAD VAN ONDERNEMERSCHAP

De Raad van Ondernemerschap heeft een klankbordfunctie en tot taak de Stichting UOA te adviseren bij de inhoud van de ondernemersprogramma’s. De Raad van Ondernemerschap wordt momenteel gevormd door:

Geri Bonhof

Oud-voorzitter CvB
Hogeschool Utrecht
Zelfstandig ondernemer
Bonhof Toezicht & Advies

Floris de Gelder

Voormalig directeur Utrecht Sciencepark en wethouder van Economische Zaken

Dick Scherjon

Community manager NEVI
Reserve-kolonel Defensie
(hoofd reservisten)

Erik Stam

Hoogleraar Universiteit Utrecht

Peter van Lieshout

Professor Universiteit Utrecht

Mirjam Sijmons

Voormalig directeur ArboNed

Piet Veenema

Ex-CEO Kendrion N.V.

 

Rien Nagel

Voormalig lid Raad van Bestuur Rabobank

Jeroen Versteeg

Global Sales Officer | Applications Services Continental Europe
Boardmember Capgemini Benelux
Executive Vice President

Lex van Teeffelen

Lector Financiële Economische Advisering HU
Gasthoogleraar Universiteit van Antwerpen

PARTICIPANTEN

De Stichting UOA biedt ondernemers bewezen groeiprogramma’s aan tegen zeer gereduceerde tarieven. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze participanten in de vorm van een financiële bijdrage én het inzetten van hun kennis & kunde. Dit netwerk van topondernemers, CEO’s, boardmembers en hooggeleerden verbinden wij met elkaar door minimaal één keer per jaar de participanten-lunch te organiseren.

NETWERK

Onze academie wordt mede mogelijk gemaakt door een netwerk van experts die zich belangeloos inzetten voor een beter ondernemersklimaat in Nederland. Binnen Ondernemers Academie UOA is dit op te splitsen in de volgende groepen:

Trainers

Alle workshops en masterclasses van de UOA worden geheel belangeloos verzorgd door onze trainers. Iedere trainer heeft een specialisme in zijn of haar vakgebied. De meeste trainers zijn zelf ondernemers, enkele trainers worden door participanten als vak-expert aangeboden. Op dit moment kan de UOA rekenen op meer dan 65 trainers. Meer info over deze specialisten is te vinden achter onze programma’s.

Coaches

Bij twee programma’s (Extra & Master) wordt de ondernemer voorzien in een persoonlijke coach gedurende het traject. Bij het programma Basis zit een reflectie workshop met diverse coaches. Alle coaches zijn zeer ervaren en hebben de rol van klankbord. Ze ondersteunen de deelnemers geheel belangeloos bij hun persoonlijk knelpunten. Op dit moment beschikt de UOA over meer dan 100 coaches. Daarnaast biedt de Master op dit vlak toegang tot het netwerk van NLgroeit. Meer info over alle coaches is te vinden achter onze programma’s.

Werkplaatsadviseurs

De Werkplaats verbindt Master deelnemers met topadviseurs. Dit zijn experts in hun vakgebied, zowel afkomstig uit het bedrijfsleven als uit kleinere en grotere ondernemingen. De adviseurs geven deelnemers uitgebreid één op één advies, op de door hen gekozen onderwerpen. Dit geschiedt middels chat-, skypesessies of een fysieke ontmoeting. Op dit moment heeft de UOA de beschikking over meer dan 60 topadviseurs. Meer info over hen is te vinden achter onze programma’s.

Gastsprekers

Voor netwerkbijeenkomsten, ondernemersprogramma’s en verbindingsdiners is de UOA regelmatig op zoek naar gastsprekers die ons vanuit MVO gedachte vrijwillig of tegen gereduceerd tarief willen inspireren. Al meer dan 10 jaar maken wij jaarlijks gebruik van diverse inspirerende gastsprekers die bereid zijn dit te doen in het kader van maatschappelijk ondernemen.

CONTACTGEGEVENS

BEZOEKADRES:

Niet van toepassing:
de UOA is gesloten.

POSTADRES:

Stichting UOA / PwC
T.a.v. Richard Kraan
Postbus 85096
3508 AB Utrecht

E-MAIL:

Klik hier

Terug naar boven